Bảng báo giá xà gồ thép chữ C, thép đen cắt theo yêu cầu

0
18

Nhân tiện đang làm báo giá cho khách hàng chúng tôi xin gửi luôn đến các bạn bảng báo giá xà gồ thép chữ C cắt theo yêu cầu để các bạn tham khảo.

Bảng báo giá xà gồ thép chữ C, thép đen cắt theo yêu cầu

XÀ GỒ THÉP CHỮ C THÉP ĐEN CẠNH THIẾU CẮT THEO Ý MUỐN

QUI CÁCH 1,4ly 1,8ly 2,0ly 2,4 LY
C (40 x 80) 26.000 31.000 34.000
C (50 x 100) 33.000 39.000 43.500 54.000
C (50 x 125) 36.000 43.000 47.500 57.500
C (50 x 150) 41.500 49.000 54.500 65.000
C (50 x 180) 46.500 55.000 60.000
C (50 x 200) 59.500 65.000
C (50 x 250)
C (65 x 250) 87.000 102.000

XÀ GỒ THÉP CHỮ C  KẼM CẠNH THIẾU CẮT THEO Ý MUỐN

QUI CÁCH 1,4ly 1,8ly 2,0ly 2,4 LY
C (40 x 80) 31.000 37.000 40.500
C (50 x 100) 38.000 47.000 51.000 64.000
C (50 x 125) 43.000 52.000 57.500
C (50 x 150) 48.000 58.500 65.000
C (50 x 180) 66.000 73.500 96.000
C (50 x 200) 71.500 79.000
C (50 x 250) HÀNG ĐẶT MỌI QUI CÁCH THEO YÊU CẦU
C (65 x 150)
C (65 x 200)  91.000
C (65 x 250) 104.000

– Bảng giá áp dụng kể từ ngày 02/03/2015 cho đến khi có bảng giá mới.

– Dung sai ± 5% . Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

– Tâm lỗ đột từ 4cm đến 20cm. Lỗ đột đơn, đột đôi theo mọi yêu cầu. . .

– Độ rộng gân thay đổi theo yêu cầu.

– Ngoài những mặt hàng trên công ty chúng tôi có thể nhận đặt tất cả các mặt hàng C theo yêu

cầu cạnh đủ, cạnh thiếu từ (30 x 55) đến (70 x 255) độ dày từ 1,2 ly đến 2,5 ly.

Ngồn : Giasatthep.net