Bảng báo giá xà gồ thép chữ C, thép đen cắt theo yêu cầu

Nhân tiện đang làm báo giá cho khách hàng chúng tôi xin gửi luôn đến các bạn bảng báo giá xà gồ thép chữ C cắt theo yêu cầu để các bạn tham khảo.

Bảng báo giá xà gồ thép chữ C, thép đen cắt theo yêu cầu

XÀ GỒ THÉP CHỮ C THÉP ĐEN CẠNH THIẾU CẮT THEO Ý MUỐN

QUI CÁCH 1,4ly 1,8ly 2,0ly 2,4 LY
C (40 x 80) 26.000 31.000 34.000
C (50 x 100) 33.000 39.000 43.500 54.000
C (50 x 125) 36.000 43.000 47.500 57.500
C (50 x 150) 41.500 49.000 54.500 65.000
C (50 x 180) 46.500 55.000 60.000
C (50 x 200) 59.500 65.000
C (50 x 250)
C (65 x 250) 87.000 102.000

XÀ GỒ THÉP CHỮ C  KẼM CẠNH THIẾU CẮT THEO Ý MUỐN

QUI CÁCH 1,4ly 1,8ly 2,0ly 2,4 LY
C (40 x 80) 31.000 37.000 40.500
C (50 x 100) 38.000 47.000 51.000 64.000
C (50 x 125) 43.000 52.000 57.500
C (50 x 150) 48.000 58.500 65.000
C (50 x 180) 66.000 73.500 96.000
C (50 x 200) 71.500 79.000
C (50 x 250) HÀNG ĐẶT MỌI QUI CÁCH THEO YÊU CẦU
C (65 x 150)
C (65 x 200)  91.000
C (65 x 250) 104.000

– Bảng giá áp dụng kể từ ngày 02/03/2015 cho đến khi có bảng giá mới.

– Dung sai ± 5% . Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

– Tâm lỗ đột từ 4cm đến 20cm. Lỗ đột đơn, đột đôi theo mọi yêu cầu. . .

– Độ rộng gân thay đổi theo yêu cầu.

– Ngoài những mặt hàng trên công ty chúng tôi có thể nhận đặt tất cả các mặt hàng C theo yêu

cầu cạnh đủ, cạnh thiếu từ (30 x 55) đến (70 x 255) độ dày từ 1,2 ly đến 2,5 ly.

Ngồn : Giasatthep.net