Giá sắt thép phế liệu toàn cầu tăng

Theo báo cáo mới nhất từ bộ xây dựng giá sắt thép phế liệu toàn cầu tăng nhẹ và đây chính là cơ sở để giá sắt thép tháng 4 năm 2014 có thể tăng so với tháng 3 năm 2014.

Sắt thép phế liệu

Mặt dù giá sắt thép phế liệu có tăng nhưng nhưng nhu cầu vẫn còn tì trệ, hiện nay theo một số nguồn tin thì một số công ty có bán sắt thép phế liệu vẫn còn tồn kho cao và chưa thể bán được.

Sắt thép phế liệu được một số hãng sắt thép hoặc một số cơ sở gia công xây dựng thu mua và tái chế biến lại theo đúng qui chuẩn và đạt tiêu chuẩn chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Biên tập : Văn Hùng