Giá sắt thép xây dựng tăng giá nhẹ trong tháng 4 2014

Theo thông báo chính thức từ công ty thép pomina cho các đại lý thì giá sắt thép xây dựng pomina tăng nhẹ khoản 50đ/ kg .

Thép pomina

Theo đó giá sắt thép xây dựng pomina tăng từ 12.950 đ lên 13.000 đ và giá này chưa bao gồm VAT

Sau đây là bảng giá sắt thép xây dựng pomina mới nhất tháng 4

TÊN HÀNG ĐVT K.Lượng/cây Đơn Gía đ/kg Đơn giá/cây Ghi chú
Ø6 x cuộn-CT3 Kg 13,400
Ø8 x cuộn-CT3 Kg 13,400
Ø 10 x 11.7m/cây 7.21 13,000 94.451
Ø 12 x 11.7m/cây 10.39 13,000 134.551
Ø 14 x 11.7m/cây 14.13 13,000 182.984
Ø 16 x 11.7m/cây 18.47 13,000 239.187
Ø 18 x 11.7m/cây 23.38 13,000 302.771
Ø 20 x 11.7m/cây 28.85 13,000 373.608
Ø 22 x 11.7m/cây 34.91 13,000 452.085
Ø 25 x 11.7m/cây 45.09 13,000 583.916
Ø 28 x 11.7m/cây 56.56 13,000 732.452
Ø 32 x 11.7m/cây 73.83 13,000 956.099

Click vào đây để xem báo giá sắt thép xây dựng pomina mới nhất từ công ty nhé