Giá thép Việt Mỹ (VAS) mới nhất

Thép Việt Mỹ (VAS) hiện nay được sắt thép Song Phương phân phối trên thị trường và  được rất nhiều khách hàng ưa chuộn . Thép Việt Mỹ ” Nơi kết tinh sức mạnh”

Thép Việt Mỹ ” Nơi kết tinh sức mạnh”

Bảng giá Thép Việt Mỹ mới nhất chúng tôi xin cập nhật để các bạn tham khảo.

Bảng giá đang được chúng tôi cập nhật ! xin vui lòng gọi 0937.525.633  để biết qua điện thoại

BẢNG GIÁ THÉP VIỆT MỸ ĐG
Đ/KG
ĐG
Đ/KG
TÊN HÀNG DVT KL/ CÂY
Thép cuộn Ø 6 Kg 11,900
Thép cuộn Ø 8 Kg 11,900
Thép  Ø 10 1Cây(11.7m) 7.21 11,150 Liên hệ
Thép  Ø 12 1Cây(11.7m) 10.39 11,000 Liên hệ
Thép  Ø 14 1Cây(11.7m) 14.15 11,000 Liên hệ
Thép  Ø 16 1Cây(11.7m) 18.48 11,000 Liên hệ
Thép  Ø 18 1Cây(11.7m) 23.38 11,000 Liên hệ
Thép  Ø20 1Cây(11.7m) 28.85 11,000 Liên hệ
Thép  Ø22 1Cây(11.7m) 34.91 11,000 Liên hệ
Thép  Ø25 1Cây(11.7m) 45.09 11,000 Liên hệ
Thép  Ø28 1Cây(11.7m) 56.56 11,000 Liên hệ
Thép  Ø32 1Cây(11.7m) 73.83 11,000 Liên hệ

Công ty Thép Việt Mỹ chuyên sản xuất,phân phối thép xây dựng. Kinh doanh vật liệu xây dựng, phôi thép, thứ liệu, phế liệu kim loại. Gia công, sản xuất các sản phẩm kim loại và phế liệu kim loại. Với chứ năng đó thì thép Việt Mỹ là một sản phẩm ưa thích của một số nhà xây dựng trong cả nước.

Thép Việt Mỹ ” Nơi kết tinh sức mạnh”